Trang chủ » Kim chỉ giây – lời nhắn nhỏ ý nghĩa lớn

Kim chỉ giây – lời nhắn nhỏ ý nghĩa lớn

Lời nhắn nhỏ ý nghĩa to là câu chuyện kim chỉ giây với ý nghĩa cực kì thâm túy. Đôi khi ta cứ mãi nhìn về phía trên cao mà bỏ lỡ…

Nếu cảm thấy không công bằng thì hãy cố gắng nỗ lực để làm người đứng trước, chứ ngồi đó mà oán trách thì cũng chẳng được gì

Người công nhân phàn nàn với bạn: 

“Công việc là do chính chúng ta vất vả làm ra, nhưng người được biểu dương lại là tổ trưởng. Thành quả cuối cùng lại đều trở thành của giám đốc hết, thật là không công bằng chút nào”.

Người bạn cười nói: 

“Hãy nhìn đồng hồ đeo tay của bạn mà xem, có phải trước hết bạn xem kim chỉ giờ, rồi mới xem kim chỉ phút. Còn kim chỉ giây là vận chuyển nhiều nhất thì bạn lại không hề xem đến dù chỉ một lần”.

Trong cuộc sống hàng ngày, nếu cảm thấy không công bằng thì hãy cố gắng nỗ lực để làm người đứng trước. Chứ ngồi đó mà oán trách thì cũng chẳng được gì.

Nguồn : suu tam

Đọc thêm