Vua cà phê Trung Nguyên – Những phát ngôn trái ngược