Phụ nữ không xinh mà không chịu làm đẹp là có lỗi với chính bản thân

Leave a Reply